Strålning idag: Sastmola 0.114 µSv/h Andra orter
Du är här: Hem > Kärnsäkerhet > Kärnavfall

Kärnavfall

I Finland samlas det kärnavfall från Lovisa och Olkiluotokuva_ydinjatteet.jpg
kärnkraftverk, samt från Otnäs forskningsreaktor. Enligt lag skall
avfallet tas hand om i Finland ända fram till slutplaceringen. Ansvaret för preparationen av kärnavfallet, finansieringen och ett säkert förverkligande ligger hos den som producerar avfallet, alltså kraftbolaget. Strålsäkerhetscentralen övervakar kärnavfallshanteringens säkerhet.

Slutplaceringen av kärnavfall förverkligas nu endast med låg- och medelaktivt avfall. Det högaktiva avfallets slutplacering har inte ännu påbörjats någonstans. Många länder, inklusive Finland, som använder kärnenergi har ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprogram vars syfte är att förverkliga slutplaceringen av högaktivt kärnavfall.

Uppdaterad 12.5.2009